Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Zasady naboru

  Zasady naboru i przeprowadzenia określa Statut przedszkola

  DZIAŁ VI Wychowankowie przedszkola

   § 83. Zasady rekrutacj
   § 84. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów
   § 85.Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji
   § 86.Procedura odwoławcza