Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Tryb działania


Przedszkole działa na podstawie:
 
  Ustawy z dnia : 7 września 1991r o systemie oświaty; Dz.U. z 2004r Nr 256 poz.
 2572 z póź.zm
 
 Ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
  niektórych innych ustaw Dz.U. z 2009 Nr 56 poz. 458
 
    Uchwały nr 3/2009 Walnego zebrania
    Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci I Rozwoju Obszarów Wiejskich
     WROTA.
 
    Statutu Niepublicznego Przedszkola „Warmińska Bajka” w Lamkowie.

   
Statut przedszkola