Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Budżet

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych. Organ prowadzący gromadzi środki na działalność przedszkola na własnym rachunku bankowym i przekazuje dyrektorowi przedszkola do dyspozycji.
 

Przedszkole  może pozyskiwać środki oświatowe na działalność statutową przedszkola z różnych źródeł .Przedszkole  jest finansowana głównie z subwencji oświatowych przekazywanych przez Urząd Miasta Barczewo na rachunek organu prowadzącego. Dyrektor rozlicza się z  wykorzystania przekazanych środków kwartalnie