Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Rada Rodziców

Rada Rodziców Niepublicznego Przedszkola "Warmińska Bajka"
w Lamkowie,


działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami)  oraz  Statut przedszkola

Organy Rady Rodziców:

Przewodniczący Rady Rodziców
Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
Członkowie Rady Rodziców