Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Rada Pedagogiczna

                      Pracownicy pedagogiczni:

                                              
                            nauczyciele


Pracownicy niepedagogiczni:

     mistrz kucharz

     intendentka

     pomoc kucharza

     konserwator / palcz CO / kierowca Busa Szkolnego

     obsługa

     pomoc nauczyciela

     sekretarka


Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r.,

Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz Statut przedszkola