Biuletyn Informacji Publicznej
Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka"

Organizacja

             Organami przedszkola są:

 
  • Dyrektor
  • Rada pedagogiczna
  • Rada rodziców


Statut przedszkola